14 November 2010

Renungan

Kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah dibumi menggantikan mereke yang telah dibinasakan itu, supaya Kami melihat apa pula corak & bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
                                      Surah Yunus ayat 14.

No comments:

Post a Comment