25 May 2011

Renungan - AL-QURAN 2;195

Dan belanjakan (harta mu) di jalan Allah, dan jangan lah kamu campakkan (diri kamu) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.


                                                        Surah Al-Baqorah Ayat 195.

No comments:

Post a Comment