14 February 2013

Pantun: Kalau...(2)

Kalau tidak kelapa puan 
Tidak puan kelapa bali
Kalau tidak kerana puan
Tidak hamba datang kemari

Kalau padi katakan padi
Tidak hamba tertampi-tampi
Kalau sudi katakan sudi
Tidak hamba ternanti-nanti

Kalau nak roboh kota Melaka
Buruh di Jawa hamba kerahkan
Kalau sungguh bagai dikata
Nyawa dan badan hamba serahkan. 

No comments:

Post a Comment