27 December 2011

Renungan - Mengikuti Rasulallah

"Walaupun menyamai Rasullallah s.a.w. itu adalah mustahil,
  tetapi mengikuitnya adalah wajib/sunat"

No comments:

Post a Comment