16 December 2010

Renungan- Muzakarah Jawatankuasa Fatwa.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 membuat keputusan bahawa:

"Merokok adalah haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan."

Infoline berhenti merokok 03-88834400

No comments:

Post a Comment